Tôi NỢ lũ trẻ 1 lời hứa

3 năm bén duyên với bọn trẻ, từ những chương trình ngoại khóa vui chơi đến các giờ học tiếng Anh. Ngồi nhẩm tính lại cũng tiếp xúc được với tầm 7000 đứa trẻ. Và có thể nhớ và có thể đọc tên được tầm 800 đứa trẻ với đặc điểm tính cách riêng của […]