Sau lưng anh sẽ là … Đừng sợ khi người khác bàn tán sau lưng bạn. Hãy sợ khi người chẳng thèm biết bạn là ai.

Sau lưng anh sẽ là …

Đừng sợ khi người khác bàn tán sau lưng bạn. Hãy sợ khi người chẳng thèm biết bạn là ai.

Tiền bạc không làm cho bạn hạnh phúc, chính cách bạn tiêu tiền mới làm cho bạn hạnh phúc.

Đàn ông chỉ có 2 loại: 1 loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, 1 loại lừa dối phụ nữ cả đời.

Nếu phải lựa chọn giữa tình cảm và tiền bạc, tôi sẽ chọn tình cảm. Vì tình cảm có thể giúp bạn vay tiền, còn tiền thì không bao giờ mua được tình cảm thực sự.

Những người làm việc cùng bạn phản ánh thái độ của bạn.

Đổi ngay câu “Bạn đã hiểu chưa?” thành câu “Tôi nói có dễ hiểu không?”

Suy nghĩ những điều bạn sắp nói nhưng đừng nói hết những gì bạn nghĩ.

Bạn không cần giàu ở điểm xuất phát nhưng phải có tầm nhìn

Lấy lửa thử vàng

Lấy vàng thử đàn bà

Lấy đàn bà thử đàn ông


Chém gió không có gì là xấu, quan trọng là có biết gì đâu mà chém.

Sau lưng người đàn ông tỷ phú là người đàn bà mập ú

Sau lưng anh là một niềm tin… tin vào ngày mai tương lai sẽ tươi sáng.

Sau lưng một người đàn ông chi li là một người phụ nữ đa nghi

Sau lưng người đàn ông thành Công luôn có bóng dáng của người đàn ông thành Thụ

Sau lưng người đàn ông vũ phu là người đàn bà đi tu

Phía sau người đàn ông là cái bóng của ổng

Sau lưng người đàn ông vô tâm là người phụ nữ khóc âm thầm

Sau lưng người đàn ông nghiện ngập là người đàn bà bầm dập

Sau lưng người đàn ông tốt bụng là người phụ nữ lợi dụng

Sau lưng anh sẽ là …

Đừng sợ khi người khác bàn tán sau lưng bạn. Hãy sợ khi người chẳng thèm biết bạn là ai.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top