Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh. Người đàn ông tốt không phải lúc vui họ chiều chuộng bạn như thế nào mà là khi tức giận họ đối xử như thế nào với bạn…

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Người đàn ông tốt không phải lúc vui họ chiều chuộng bạn như thế nào mà là khi tức giận họ đối xử như thế nào với bạn…

Đại trượng phu trên đời, cho dù không thể lưu danh thiên cổ nhưng cũng không để tiếng xấu muôn đời.

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Là đàn ông thắng ai cũng tốt nhưng đừng cố thắng vợ mình.

Làm trai cho đáng thân trai

Để gái nó tán còn oai cái gì

Đàn ông chỉ có 2 loại: 1 loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, 1 loại lừa dối phụ nữ cả đời.

Đàn ông không giàu đừng trách gia cảnh

Người đàn ông không dành thời gian cho gia đình không bao giờ có thể trở thành người đàn ông thực thụ.

Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì không bao giờ

Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Người đàn ông tốt không phải lúc vui họ chiều chuộng bạn như thế nào mà là khi tức giận họ đối xử như thế nào với bạn… Đàn ông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top