Những câu nói vô dụng nhất thời đại Ngu vài lần.. dần dần sẽ khôn ra

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Ngu vài lần.. dần dần sẽ khôn ra

Tao sẽ không lấy chồng! – Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Ở nhà cháu nó ngoan lắm… nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Yêu không công khai… đến lúc có thai… đừng hòng anh nhận.

Mình chỉ ăn 1 cái bánh thôi… tích tắc… hết nhẵn cmn hộp bánh :))))

Cấm ham vui quên nhiệm vụ… vì nhiệm vụ là cao cả…

Đi chết đi!

Đây là lần đầu tiên của em…

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Ngu vài lần.. dần dần sẽ khôn ra Câu nói kinh điển

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top