Khi cảm xúc lên ngôi Đừng mong manh như bồ công anh trước gió Hãy mạnh mẽ như xương rồng trước bão giông

Khi cảm xúc lên ngôi

Đừng mong manh như bồ công anh trước gió

Hãy mạnh mẽ như xương rồng trước bão giông

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.

Rồi ta sẽ khóc vì những tin nhắn khiến ta cười.

Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.

— Nếu biết trăm năm là hữu hạn —

Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si

Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị!

Nếu anh tương tư mà không tương tác…

Thì tình mình sao mà sang chương khác được đây…

Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn

Tình nặng tình sâu tình vẫn tan

Rượu đắng rượu say rượu vẫn cạn

Người hứa người thề người vẫn quên.
Nhớ em đã là một thói quen không thể bỏ của anh.

Đừng đem một nửa rất gần

Đổi trao một thoáng ân cần rất xa

Có những người chỉ chờ mình nói 1 câuđể ở lại

Có những người chỉ chờ 1 lần mình dại để bỏ đi

Khi cảm xúc lên ngôi

Đừng mong manh như bồ công anh trước gió
Hãy mạnh mẽ như xương rồng trước bão giông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top