Chửi theo bài bản, sách vở, văn hóa, văn minh Nhiều khi tui muốn được giống như bạn.. sinh ra đã có bản tính khốn nạn trong người =))

Chửi theo bài bản, sách vở, văn hóa, văn minh

Nhiều khi tui muốn được giống như bạn.. sinh ra đã có bản tính khốn nạn trong người =))

Không vui chút nào cả, tôi đã không cười, trò đùa của bạn thật tệ, tôi sẽ thích trò đùa này nếu như nó được xóa khỏi đầu tôi và bạn vui lòng từ bỏ mọi nổ lực trong việc nói lại nó cho tôi thêm một lần nào nữa.0 / 10 trò đùa này thật tệ. Tôi không thể tin được là có người đủ pháp lý để cho phép bạn quyền sáng tạo. Hãy học cách tạo ra một trò đùa đi, đọc 1 cuốn sách đi, tôi không nói điều này sẽ trở nên hài hước nhưng làm ơn… Biến khỏi mắt tôi đi!


– Mày nghe thấy gì không?

– Không?

– Sự tuyệt vời khi mày câm mồm lại ấy


Im lặng không phải là câm

Im lặng là để âm thầm ra tay

Im lặng không phải là cay

Im lặng là để phơi bày trắng đen

Im lặng không phải là hèn

Im lặng là để một phen trả thù

Im lặng không phải là ngu

Im lặng là để đánh đu vơi đời
Đừng nói chuyện với tôi, tôi mắc bệnh sạch sẽ.

Có bệnh thì đi tìm bác sĩ, đừng tìm tôi, tôi đâu phải thú y.

Ăn trầu thì phải kèm vôi

Muốn soi người khác phải coi lại mình

Hát hò bất chấp sĩ diện, đúng là có thù với nghệ thuật

Đã tồn tại ở dạng 2 chân, thì đừng hành xử theo kiểu 4 cẳng

Mày không có mệnh công chúa, mà lại mắc bệnh công chúa.

Chửi theo bài bản, sách vở, văn hóa, văn minh

Nhiều khi tui muốn được giống như bạn.. sinh ra đã có bản tính khốn nạn trong người =))

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top