Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại Trong chữ nhẹ, vẫn có có dấu nặng Trong chữ vững, vẫn có dấu ngã Trong chữ hiểu, vẫn có dấu hỏi Chữ ngắn, vẫn dài hơn chữ dài.

Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại

Trong chữ nhẹ, vẫn có có dấu nặng

Trong chữ vững, vẫn có dấu ngã

Trong chữ hiểu, vẫn có dấu hỏi

Chữ ngắn, vẫn dài hơn chữ dài.
Sau 2 năm làm Ngân hàng, tôi đã nhận lời làm con dâu tổng cộng 18 hộ gia đình.

Đường về đêm vắng canh thâu

Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười

Tình hình dịch Covid diễn biến thật phức tạp, chưa bao giờ mong các bác sĩ thất nghiệp như lúc này.

Suy cho cùng chúng ta là con người. Không phải là cây cỏ nên không cần tắm mỗi ngày.

Lingard không thể chơi ở vị trí trung tâm được, cậu ta có tố chất nhưng vị trí đó không thích hợp cho lắm. Cậu ta nên chơi rộng ra một tí, có thể là ngoài sân vận động cũng được.

Đang học môn văn đến đoạn đặt dấu phẩy vào sao cho đúng, e đặt thế nầy..tại sao thầy lại cho zero kia chứ :v

– Quân ta đánh sập cầu tiêu, diệt sạch 1 ngàn quân…

– Nam sinh mặc áo bỏ vô quần nữ sinh, mặc áo dài…


– Trái gì to nhất?

– Trái Đất

Mượn là mất, cất là còn, sờ là mòn, cho thì lấy!

Nhiều lúc muốn thả hồn theo mây.

Nhưng lại sợ răng bay theo gió!!

Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại

Trong chữ nhẹ, vẫn có có dấu nặng
Trong chữ vững, vẫn có dấu ngã
Trong chữ hiểu, vẫn có dấu hỏi
Chữ ngắn, vẫn dài hơn chữ dài.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top