Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách. Đừng nghĩ rằng cả thế giới này đã quay lưng bỏ rơi bạn. Thật ra, cả thế giới này đã bao giờ rảnh rỗi mà quan tâm tới bạn đâu!

Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách.

Đừng nghĩ rằng cả thế giới này đã quay lưng bỏ rơi bạn. Thật ra, cả thế giới này đã bao giờ rảnh rỗi mà quan tâm tới bạn đâu!

Con rắn lột da rất nhiều lần, sau bao lần lột da thì nó vẫn là con rắn. Hãy nhớ điều đó và cẩn thận với những người đang trở lại trong cuộc sống của bạn.

Một bước đi sai vạn lối tắc

Đạp đổ nguyên tắc vạn lối đi

Nếu bạn xây dựng đội quân 100 con sư tử được điều binh khiển tướng bởi một con chó, thì trong bất cứ cuộc chiến nào, những con sư tử sẽ chết như một con chó. Nhưng nếu bạn xây dựng đội quân 100 con chó và để sư tử dẫn đầu, tất cả những con chó sẽ chiến đấu như một con sư tử.

Đừng bao giờ dạy heo học hát, điều đó làm lãng phí thời gian của bạn và làm heo cũng bực mình!

Quá để ý đến cảm nhận của người khác là không tán đồng với chính bản thân.

Nếu bạn không mù, thì đừng quen biết tôi từ miệng người khác!!!

Bạn cảm thấy đạo đức là vì bạn chưa có cơ hội làm sai.

Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác.

Bên ngoài nhìn thấy như không, bên trong thủ đoạn mênh mông ngất trời

Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách.

Đừng nghĩ rằng cả thế giới này đã quay lưng bỏ rơi bạn. Thật ra, cả thế giới này đã bao giờ rảnh rỗi mà quan tâm tới bạn đâu!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top