Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền Mất vài triệu năm con thú mới tiến hóa thành người. Nhưng chỉ cần vài triệu đồng con người sẽ thành con thú.

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Mất vài triệu năm con thú mới tiến hóa thành người.

Nhưng chỉ cần vài triệu đồng con người sẽ thành con thú.

Giàu vì bạn, sang vì vợ. Vỡ nợ vì người yêu.

Ngày cho vay bầu trời xanh như biếc

Ngày trả nợ gọi như điếc như câm

Đôi khi ta không buông được những thứ làm mình đau, chẳng hạn như tiền tệ mà ta vẫn yêu.

Tiền đi có nhớ ví không

Ví thì há miệng ngóng trông tiền về

Tiền đi chẳng giữ lời thề

Đi rồi đi mãi có về nữa đâu.
Thế giới này không thuộc về những người có tiền cũng không phải những người có quyền. Thế giới này thuộc về những người có tâm.

Khi tiền đi trước mọi cánh cửa đều mở ra.

Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó.

Những ai nói tiền không thể mua được hạnh phúc đơn giản bởi họ không biết mua nó ở đâu

Vấn đề tiền với tôi chẳng quan trọng, quan trọng là tôi chẳng có tiền

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Mất vài triệu năm con thú mới tiến hóa thành người.
Nhưng chỉ cần vài triệu đồng con người sẽ thành con thú. Tiền bạc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top