Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ Ông trời thật bất công: – Tạo ra con gái để làm khổ con trai – Nhưng tạo ra con trai để làm con gái sướng

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Ông trời thật bất công:

– Tạo ra con gái để làm khổ con trai

– Nhưng tạo ra con trai để làm con gái sướng


Một cái thở dài của người phụ nữ nói lên nhiều điều hơn là một bài diễn thuyết hay của người đàn ông.

Trong nhà mình, phụ nữ thì rất đàn ông, còn đàn ông thì rất đàng hoàng.

Đàn bà cố gắng cả đời không thể thành đàn ông.

Đàn ông mới nói mấy câu đã biến thành đàn bà.

Đàn ông nói nhiều nhất chính là lúc sau khi say.

Phụ nữ nói nhiều nhất chính là lúc sau khi họ lấy chồng.

Lấy lửa thử vàng

Lấy vàng thử đàn bà

Lấy đàn bà thử đàn ông


Phụ nữ luôn thích nói về người đàn ông họ yêu.

Đàn ông lại thích nói về người phụ nữ mà họ không có được.

Đàn ông với chả đàn bà…

Quanh đi quẩn lại vẫn là lừa nhau!

Đàn ông rộng miệng thì oai

Đàn bà rộng miệng điếc tai láng giềng

Người đàn ông tự tin sẽ khiến người phụ nữ cảm thấy an toàn.

Người phụ nữ tự tin sẽ khiến người đàn ông cảm thấy ấm áp.

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Ông trời thật bất công:
– Tạo ra con gái để làm khổ con trai
– Nhưng tạo ra con trai để làm con gái sướng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top