Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ Người đàn ông thành công là người làm ra tiền nhiều hơn khả năng xài tiền của vợ. Người phụ nữ thành công là kiếm được ông chồng ở trên.

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Người đàn ông thành công là người làm ra tiền nhiều hơn khả năng xài tiền của vợ.

Người phụ nữ thành công là kiếm được ông chồng ở trên.

Một cái thở dài của người phụ nữ nói lên nhiều điều hơn là một bài diễn thuyết hay của người đàn ông.

Trong nhà mình, phụ nữ thì rất đàn ông, còn đàn ông thì rất đàng hoàng.

Đàn bà cố gắng cả đời không thể thành đàn ông.

Đàn ông mới nói mấy câu đã biến thành đàn bà.

Đàn ông nói nhiều nhất chính là lúc sau khi say.

Phụ nữ nói nhiều nhất chính là lúc sau khi họ lấy chồng.

Lấy lửa thử vàng

Lấy vàng thử đàn bà

Lấy đàn bà thử đàn ông


Con gái nghĩ tình yêu của mình giống như phim Hàn quốc

Còn con trai nghĩ tình yêu của mình giống như… phim Nhật Bản

Phụ nữ lúc nào cũng tự cho mình là chung thủy, vậy đàn ông đi ngoại tình với ai?

Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa.

Đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng!

Phụ nữ là hạt cát trên sa mạc

Đàn ông chỉ là giọt nước trên biển khơi

Chỉ có bê đê là vũ trụ.


Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Người đàn ông thành công là người làm ra tiền nhiều hơn khả năng xài tiền của vợ.
Người phụ nữ thành công là kiếm được ông chồng ở trên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top