Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ Đàn bà cố gắng cả đời không thể thành đàn ông. Đàn ông mới nói mấy câu đã biến thành đàn bà.

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Đàn bà cố gắng cả đời không thể thành đàn ông.

Đàn ông mới nói mấy câu đã biến thành đàn bà.

Một cái thở dài của người phụ nữ nói lên nhiều điều hơn là một bài diễn thuyết hay của người đàn ông.

Trong nhà mình, phụ nữ thì rất đàn ông, còn đàn ông thì rất đàng hoàng.

Con gái mà kết con trai

Chẳng thèm nói ngắn, nói dài mất công

Chỉ cần nháy mắt hư không

Thể nào hắn cũng vỡ lòng tương tư

Tương tư thì mặc tương tư

Phải mía, cóc, ổi… tiểu thư mới cười
Ông trời thật bất công:

– Tạo ra con gái để làm khổ con trai

– Nhưng tạo ra con trai để làm con gái sướng


Phụ nữ luôn thích nói về người đàn ông họ yêu.

Đàn ông lại thích nói về người phụ nữ mà họ không có được.

Đàn ông nói nhiều nhất chính là lúc sau khi say.

Phụ nữ nói nhiều nhất chính là lúc sau khi họ lấy chồng.

Lấy lửa thử vàng

Lấy vàng thử đàn bà

Lấy đàn bà thử đàn ông


Nam nhi chí tại bốn phương

Một ngày không tắm bình thường chẳng sao

Nữ nhi khí tại mùi hương

Một ngày không tắm cả phường chết tươi
Đừng mong được đối xử như một nữ hoàng trong khi bạn không đối xử với anh ấy như một vị vua.

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Đàn bà cố gắng cả đời không thể thành đàn ông.
Đàn ông mới nói mấy câu đã biến thành đàn bà.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top