Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ Con trai có thể đùa với mọi đứa con gái trừ người mình thích Con gái có thể đùa với mọi đứa con trai trừ thằng mình ghét

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Con trai có thể đùa với mọi đứa con gái trừ người mình thích

Con gái có thể đùa với mọi đứa con trai trừ thằng mình ghét

Một cái thở dài của người phụ nữ nói lên nhiều điều hơn là một bài diễn thuyết hay của người đàn ông.

Trong nhà mình, phụ nữ thì rất đàn ông, còn đàn ông thì rất đàng hoàng.

Đàn bà cố gắng cả đời không thể thành đàn ông.

Đàn ông mới nói mấy câu đã biến thành đàn bà.

Đàn ông nói nhiều nhất chính là lúc sau khi say.

Phụ nữ nói nhiều nhất chính là lúc sau khi họ lấy chồng.

Lấy lửa thử vàng

Lấy vàng thử đàn bà

Lấy đàn bà thử đàn ông


Nam nhi chí tại bốn phương

Một ngày không tắm bình thường chẳng sao

Nữ nhi khí tại mùi hương

Một ngày không tắm cả phường chết tươi
Đừng mong được đối xử như một nữ hoàng trong khi bạn không đối xử với anh ấy như một vị vua.

Con gái nghĩ tình yêu của mình giống như phim Hàn quốc

Còn con trai nghĩ tình yêu của mình giống như… phim Nhật Bản

Con trai luôn ước mình là người đầu tiên của con gái

Con gái luôn ước mình là người cuối cùng của con trai

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Con trai có thể đùa với mọi đứa con gái trừ người mình thích
Con gái có thể đùa với mọi đứa con trai trừ thằng mình ghét

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top