Những câu nói vô dụng nhất thời đại 6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Tao sẽ không lấy chồng! – Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Ở nhà cháu nó ngoan lắm… nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

Đây là lần đầu tiên của em…

Tao thề là tao không lấy, nhưng 1 khi tao lấy thì tao sẽ không trả. – thanh niên ko lấy bút của bạn cho biết…

Yêu không công khai… đến lúc có thai… đừng hòng anh nhận.

Mình chỉ ăn 1 cái bánh thôi… tích tắc… hết nhẵn cmn hộp bánh :))))

Cấm ham vui quên nhiệm vụ… vì nhiệm vụ là cao cả…

Đi chết đi!

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm Câu nói kinh điển

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top