Những câu nói lái bá đạo Ra bờ hồ kiếm bồ hờ

Những câu nói lái bá đạo

Ra bờ hồ kiếm bồ hờ

Cà phê tươi… uống xong… cười phê ta

chống thính – chính thống

Khi thấy bản thân nhọ – mua bảo hiểm nhân thọ.

Đang hờn vì bị boom mấy đơn hàng

Trà đá thuốc lào hay trà đào thuốc lá

Thế em là mây sao anh thấy em là mê.

Người ta gọi em là thánh yêu

Nhưng họ đâu biết là vì em thiếu anh

Tính anh thực tồi – tối anh thực tình

Như chim lầm tổ khi đặt con tim lầm chỗ.

Những câu nói lái bá đạo

Ra bờ hồ kiếm bồ hờ
Nói lái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top