Những câu nói hài hước, để đời trong chương trình Táo Quân cuối năm Xã hội nó phải có chỗ lồi chỗ lõm, chỗ nọ chỗ kia thì mới có cái để mà bình luận chứ!

Những câu nói hài hước, để đời trong chương trình Táo Quân cuối năm

Xã hội nó phải có chỗ lồi chỗ lõm, chỗ nọ chỗ kia thì mới có cái để mà bình luận chứ!

Theo thống kê mà anh em cấp dưới người ta đưa ra, 6 tháng cuối năm, số vụ tai nạn giao thông… vượt mức kế hoạch đề ra.

1 + 1 = 2 là trẻ con nó trả lời như thế. Nhưng với người lớn, hay với ngành giáo dục chúng tôi thì 1 + 1 có thể bằng 9 bằng 10 tùy vào ý chí của người cộng điểm.

Giá trị duy nhất cùa chúng mày là bố chúng mày.

Có những người bình thường hiền ơi là hiền nhưng ngồi sau bàn phím là ngay lập tức trở thành anh hùng.

Nói có người nghe, đe có người sợ, nợ có đứa không dám đòi.

Dân mình vốn thấp cổ bé họng. Cứ cho kêu, kêu chán không ai nghe thế là tự ngồi im.

Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương.

Máng mương đòi tương đương với thủy điện.

Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ, còn đại học thì mặc kệ…

Ý kiến chỉ đạo của Ngọc Hoàng vừa rồi vô cùng sâu sắc. Mà đã sâu sắc thì không cần phải nói rõ ra làm gì

Những câu nói hài hước, để đời trong chương trình Táo Quân cuối năm

Xã hội nó phải có chỗ lồi chỗ lõm, chỗ nọ chỗ kia thì mới có cái để mà bình luận chứ!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top