Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò Nếu như không chịu học tập thì cho dù có đi vạn dặm đường cũng chỉ là anh đưa thư.

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò

Nếu như không chịu học tập thì cho dù có đi vạn dặm đường cũng chỉ là anh đưa thư.

Thật ra lịch sử trên máy tính Casio của tôi còn nhục nhã hơn cả lịch sử duyệt Web.

Mỗi khi làm bài tập mà buồn ngủ, tôi thường tự nói với chính mình: Đó là tấu sớ của mày. Đó là giang sơn của mày. Đó là con dân của mày. Sau đó bỗng chốc tỉnh táo trở lại, bởi vì trẫm phải làm một đại minh quân. Hãy thức tỉnh đi thằng ngu kia.

Trong cuộc chiến giữa đi học bài và đi ngủ sớm thì nằm bấm điện thoại luôn giành chiến thắng.

Các bạn hãy nhìn ly nước đầy trên tay tôi đây. Nếu tôi tiếp tục rót thêm thì nước sẽ tràn ra. Trừ khi tôi đổ bớt nước trong ly đi thì tôi mới có thể rót thêm vào được. Kiến thức cũng thế, chỉ khi ta khiêm tốn gạt bỏ những thành kiến có sẵn, ta mới có thể tiếp nhận thêm những điều mới lạ.

— Hành Trình Đi Về Phương Đông —

Bài tập về nhà đối với tao như ma tuý vậy á. Và tao là một công dân tốt.

Tôi đã học tất cả mọi thứ nhưng chưa bao giờ đứng đầu… Nhưng ngày nay những người đứng đầu của những trường đại học tốt nhất là nhân viên của tôi.

– Học sinh viết 2 từ giống nhau: Lỗi diễn đạt, lặp từ

– Nhà văn viết 2 từ giống nhau: Nghệ thuật điệp từ

Giáo dục là những gì còn lại sau khi một người quên đi những gì anh ta đã học ở trường.

Bạn có thể học hỏi từ các đối thủ cạnh tranh, nhưng đừng bao giờ sao chép. Nếu bạn sao chép từ đối thủ bạn sẽ thua.

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò

Nếu như không chịu học tập thì cho dù có đi vạn dặm đường cũng chỉ là anh đưa thư.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top