Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò – Nè mầy chép bài bằng cái tay hay cái miệng – Haiz mầy ngu quá chép bằng cái tay mới rảnh cái miệng nè… *le bối rối vkl :)))))

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò

– Nè mầy chép bài bằng cái tay hay cái miệng

– Haiz mầy ngu quá chép bằng cái tay mới rảnh cái miệng nè…

*le bối rối vkl :)))))


Thật ra lịch sử trên máy tính Casio của tôi còn nhục nhã hơn cả lịch sử duyệt Web.

Mỗi khi làm bài tập mà buồn ngủ, tôi thường tự nói với chính mình: Đó là tấu sớ của mày. Đó là giang sơn của mày. Đó là con dân của mày. Sau đó bỗng chốc tỉnh táo trở lại, bởi vì trẫm phải làm một đại minh quân. Hãy thức tỉnh đi thằng ngu kia.

Trong cuộc chiến giữa đi học bài và đi ngủ sớm thì nằm bấm điện thoại luôn giành chiến thắng.

Các bạn hãy nhìn ly nước đầy trên tay tôi đây. Nếu tôi tiếp tục rót thêm thì nước sẽ tràn ra. Trừ khi tôi đổ bớt nước trong ly đi thì tôi mới có thể rót thêm vào được. Kiến thức cũng thế, chỉ khi ta khiêm tốn gạt bỏ những thành kiến có sẵn, ta mới có thể tiếp nhận thêm những điều mới lạ.

— Hành Trình Đi Về Phương Đông —

Bài tập về nhà đối với tao như ma tuý vậy á. Và tao là một công dân tốt.

– Học sinh viết 2 từ giống nhau: Lỗi diễn đạt, lặp từ

– Nhà văn viết 2 từ giống nhau: Nghệ thuật điệp từ

Nếu không có học sinh thì tất cả giáo viên đều mất dạy!

Điều sỉ nhục nhất đời học sinh là… đã quay cóp mà vẫn thi trượt.

Môn Toán… chép đán án xong, đọc đêk hiểu

Môn Văn… đọc xong đáp án, đêk muốn chép

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò

– Nè mầy chép bài bằng cái tay hay cái miệng
– Haiz mầy ngu quá chép bằng cái tay mới rảnh cái miệng nè…
*le bối rối vkl :)))))

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top