Nam vô tửu như kỳ vô phong Người chết đuối trong ly rượu đông hơn người chết đuối dưới sông

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Người chết đuối trong ly rượu đông hơn người chết đuối dưới sông

Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu.

Chuyện người không hợp nửa câu thừa.

Uống rượu chân chính chính là uống tâm tình! Chính là uống ý cảnh! Cũng không phải đem rượu đổ vào bụng rồi hét lên là uống rượu, đấy chỉ có thể gọi là giày xéo rượu mà thôi!

Phụ nữ thà đau dạ dày vì nhậu. Còn hơn đau lòng vì đàn ông.

Đi nhậu để quên chuyện buồn. Rồi sao? Quên chìa khoá, quên điện thoại, quên ví, quên tất cả mọi thứ trừ cái chuyện buồn cần phải quên.

Uống bia không phải giải sầu

Uống bia để biết trong đầu có ai

Để sát trùng vết thương ngoài da, ta nên dùng cồn.

Để sát trùng vết thương tâm hồn, ta cũng dùng cồn nhưng mà dạng uống.

Đắng cay chua ngọt đã từng

Anh mà bỏ rượu, em đừng có mơ.

Người ta đi cấy lấy công.

Còn đi ăn nhậu phải trông nhiều bề.

Lo mau hết rượu hết mồi.

Vợ kêu con réo thế thời mất vui!
Rượu nà từ gạo mà ra

Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm.

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Người chết đuối trong ly rượu đông hơn người chết đuối dưới sông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top