Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Thanh xuân chỉ có một lần

Chi bằng chia sẻ một phần cùng em

Ba đồng một mớ trầu cau

Anh cho em hỏi cưới nhau ngày nào?

Hay là mình thử yêu đi

Biết đâu hợp ý đến khi bạc đầu

Người ta có bằng cử nhân, bằng thạc sĩ còn cậu có bằng lòng làm người thương của tớ không?

Anh nói thích trời mưa, em liền là mùa hạ

Anh nói thích của lạ, vâng ạ có em đây!

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii… Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top