Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Ngoài trời thì mưa tầm tả… Liệu em có thể ngã vào lòng anh???

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Ngoài trời thì mưa tầm tả… Liệu em có thể ngã vào lòng anh???

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Nếu anh muốn cưới vợ hiền

Alô nhấc máy gọi liền cho em

Anh ơi trái đất hình tròn

Trốn mà không kỹ là còn gặp em

Muốn cho thiên hạ trầm trồ

Sao anh không thử làm bồ của em

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Ngoài trời thì mưa tầm tả… Liệu em có thể ngã vào lòng anh??? Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top