Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Hoàng hôn thì ở phía tây Bình yên thì ở phía em đây này

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Hoàng hôn thì ở phía tây

Bình yên thì ở phía em đây này

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Em biết mình rất cute

Anh thương thì nói, im re làm gì?

Em có thể mua vé máy bay đến nhiều vùng đất

Nhưng em muốn hạ cánh ở trái tim anh.

Trời xanh mây trắng nắng vàng

Hôm nay anh đã sẵn sàng yêu chưa?

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Hoàng hôn thì ở phía tây
Bình yên thì ở phía em đây này Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top