Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra Mình là con cừu thì đừng tham gia cuộc chơi của những con sói.

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Mình là con cừu thì đừng tham gia cuộc chơi của những con sói.

Sau này chúng ta sẽ trở thành loại người mà chúng ta đã từng ghét nhất

Bạn có thể rất lương thiện nhưng tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác với xã hội này, bởi vì có một số người căn bản không phải là con người.

Hãy tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được nhận điều đó mà là vì bạn xứng đáng được hưởng bình yên.

Lửa xanh khói trắng ta là bạn

Lửa tàn khói cạn bạn là ai???

Không ai để ý những giọt nước mắt của bạn

Không ai để ý những nỗi buồn của bạn

Cũng chẳng ai để ý những nỗi đau của bạn

Nhưng tất cả họ đều nhìn thấy lỗi lầm của bạn.
Vô duyên (tính từ) : đặc điểm mô tả những người luôn hoang tưởng nghĩ rằng mình hài huớc.

Nể nhất mấy thánh không tán được gái rồi tự nhận là trai tốt.

Còn tiền thì chung đường chung lối

Hết tiền thì lời nói mấy ai nghe…

Nếu không vì hình thức bên ngoài, đâu dễ gì người ta thích nhau qua ánh mắt đầu tiên.

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Mình là con cừu thì đừng tham gia cuộc chơi của những con sói.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top