Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. Người ta cười bằng mười thang thuốc bổ… Còn tôi cười nổi khổ bao quanh

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Người ta cười bằng mười thang thuốc bổ…

Còn tôi cười nổi khổ bao quanh

Một bình bóng cười bằng 10 thang thuốc độc, tao không muốn 1 nụ cười hóa học

Em về điểm phấn, tô son lại

Ngạo với nhân gian một tiếng cười

Những người thành công luôn luôn có 2 thứ trên môi của họ:

1. Sự im lặng

2. Nụ cười


Một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười có giá trị hơn một cung điện đầy nước mắt.

Cười là loại mỹ phẩm rẻ nhất

Vận động là y dược rẻ nhất

Chào hỏi là loại chi phí giao tiếp rẻ nhất

Bệnh nhân nào cũng mang theo trong mình thầy thuốc của bản thân mình.
Đằng sau của nụ cười là sự lười giải thích!

Nụ cười có thể tặng bất cứ ai. Nhưng nước mắt chỉ dành cho những người ta không muốn mất đi.

Nếu bạn không có gì tặng tôi… thì hãy tặng tôi nụ cười của bạn.

Người khiến bạn khóc… chỉ là người bạn yêu thôi

Còn người làm bạn cười… mới là người yêu bạn nhất!

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Người ta cười bằng mười thang thuốc bổ…
Còn tôi cười nổi khổ bao quanh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top