Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Nhân tài Đất Việt

Một trong những danh tài đất Việt  đồng thời là tướng tài của thế giới   được nhiều người dân Việt Nam tự hào chính là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn  người góp công lao lớn nhất trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước. Trần Quốc cũng là vị tướng lãnh đạo quân dân Đại Việt chống  3 lần xâm lược của quân Nguyên Mông, giữ vững được bờ cõi của đất nước.

Trần Quốc Tuấn sinh năm 1228 trong giai đoạn đổi  triều, đổi chính quyền  khi họ Trần  vừa thay thế nhà Lý.  Trong bối cảnh, Lý Chiêu Hoàng làm vua khi còn nhỏ tuổi, Trần Thủ Độ là người cầm quyền đã thực hiện việc đổi vua,  cũng như đổi họ cầm quyền bằng cách cho Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh và sau đó  nhường ngôi cho Trần Cảnh năm 1225.  Tuy nhiên, sau nhiều năm Lý Chiêu Hoàng vẫn chưa có con, Trần Thủ Độ đã  ép vua Trần Cảnh bỏ Chiêu Hoàng để lấy  Thuận Thiên là chị gái của Chiêu Hoàng đang có mang  khi đó đang là vợ của Trần Liễu là anh trái của vua Trần Cảnh.

hung-dao-dai-vuong-tran-quoc-tuan-nhan-tai-dat-viet2

Việc đoạt vợ đã khiến Trần Liễu tức giận và nổi loạn tuy nhiên nhanh chóng thất bại  nhưng Trần Liễu không bị kết tội.  Do vậy Trần Liễu quyết tâm dạy dỗ cho con trai để phục thù cho cha và người con trai đó chính là  Trần Quốc Tuấn. Ngay từ nhỏ, Trần Quốc Tuấn đã được dạy dỗ song toàn từ văn cho đến võ. 

Tuy nhiên, con người của Trần Quốc Tuấn  lại là người tính tình thẳng thắn và luôn đặt đất nước lên hàng đầu, ông luôn có những quyết sách để xây dựng đất nước. Đặc biệt khi chống Nguyên Mông xâm lược, Trần Quốc Tuấn đã bỏ hết những hận thù cá nhân của  thế hệ trước với Trần Quang Khải để cùng phối hợp tạo sự thống nhất lòng quân, dân tạo sức mạnh kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược thành công. 

hung-dao-dai-vuong-tran-quoc-tuan-nhan-tai-dat-viet1

Trần Quốc Tuấn là một bậc tướng cột đá chống trời. Ông đã soạn hai bộ binh thư: Binh thư yếu lược, và Vạn Kiếp tông bí truyền thư để dạy bảo các tướng cách cầm quân đánh giặc. Trần Khánh Dư, một tướng giỏi cùng thời đã hết lời ca ngợi ông :… “Lấy ngũ hành cảm ứng với nhau, cân nhắc cửu cung, không lẫn âm dương…”. Biết dĩ đoản binh chế trường trận, có nghĩa là lấy ngắn chống dài. Khi giặc lộ rõ ý định gây hấn, Trần Quốc Tuấn truyền lệnh cho các tướng, răn dạy chỉ bảo lẽ thắng bại tiến lui. Bản Hịch tướng sĩ viết bằng giọng văn thống thiết hùng hồn, mang tầm tư tưởng của một bậc “đại bút”.

Trần Quốc Tuấn là một bậc tướng tài có đầy đủ đức đủ tài. Ông cũng là tướng nhân có lòng thương dân, thương quân chỉ cho quân dân cho con đường sáng. Trần Quốc Tuấn là tướng dũng ông luôn là người có tài trí, luôn sắn sàng xông pha vào nơi nguy hiểm để đánh giặc và mang đến những chiến công vang dội.

hung-dao-dai-vuong-tran-quoc-tuan-nhan-tai-dat-viet

Trần Quốc Tuấn  mất năm 1300, ông được vua phong làm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, do vậy ông còn được gọi là Trần Hưng Đạo  ông được lập đền thờ tại Vạn Kiếp, Chí Linh (Hải Dương) cho đến ngày nay. Do vậy, Trần Quốc Tuấn được coi là một trong những danh tài lớn của Việt Nam.

Scroll to Top