Hãy sống, đừng tồn tại! Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Buông không được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi!

Hãy sống, đừng tồn tại!

Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Buông không được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi!

Kẻ yếu thường làm tổn thương kẻ yếu hơn mình.

Nếu em chưa đau khổ thì em chưa hiểu được hạnh phúc là gì. Khi em trải qua quá nhiều đau thương thì những điều bình thường cũng khiến em hạnh phúc.

Tất cả mọi người chỉ cách bạn một ly cafe mà thôi.

Bất cứ hành động nào còn hàm ý một điều kiện thì nó chưa phải là hành động yêu thương mà chỉ là sự đổi chác.

Con người hạnh phúc dùng thanh xuân thay đổi cả cuộc đời

Còn người bất hạnh dùng cả cuộc đời để sửa lại thanh xuân

Muốn thương nhau thì phải hiểu nhau.

Muốn hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau

Muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau


Những người không bằng tôi thì mới soi mói, chỉ trích tôi. Còn những người hơn tôi, họ đã không thèm chú ý đến tôi lâu rồi!

Một số người tìm gặp bạn khi họ rãnh.

Một số người cố tình rãnh để tìm gặp bạn.

Trong xã hội này, chúng ta thường không làm những việc to lớn, bởi vì chúng ta sợ mắc lỗi.

Hãy sống, đừng tồn tại!

Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Buông không được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top