Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học! Nếu bạn thi rớt lần đầu, đừng bỏ cuộc. Nếu bạn thi rớt lần 2, đừng bỏ cuộc. Hãy bỏ thi, nếu thi cử không dành cho bạn, học nghề nhé.

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Nếu bạn thi rớt lần đầu, đừng bỏ cuộc. Nếu bạn thi rớt lần 2, đừng bỏ cuộc. Hãy bỏ thi, nếu thi cử không dành cho bạn, học nghề nhé.

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng còn nguyên!
Môn học duy nhất tôi được biết đề trước nhưng vẫn thi trượt… Đó là thể dục.

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng lành nguyên
Con người khi bị dồn ép vào đường cùng thì cái gì cũng có thể làm ra được. Ngoại trừ đề bài khó thì chịu.

Các em cố gắng lên nhé, câu nào dễ đừng làm sai, câu nào khó phải làm đúng thì 10đ trong tay ^^!

Trước tao đi thi thắp hương xin ông bà phù hộ. Thế nào ông bà nghe nhầm thành phụ hồ 🙁

Đề thi Toán năm nay cũng dễ, em khoanh xong đáp án trước khi giám thị phát đề.

Trong cuộc thi vấn đáp, ban giám khảo hỏi thí sinh:

– Em tên gì?

– Em tên là Hà. – Cô gái nói xong thì cười rất rạng rỡ.

– Tại sao em lại cười.

– Dạ, tại vì đề của câu 1 dễ quá!


Cuối cùng đã hết mùa thi

Tối nay em sẽ ra đi đứng đường

Nghề này kẻ ghét người thương

Thằng nào bố láo em tương vỡ mồm
Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Nếu bạn thi rớt lần đầu, đừng bỏ cuộc. Nếu bạn thi rớt lần 2, đừng bỏ cuộc. Hãy bỏ thi, nếu thi cử không dành cho bạn, học nghề nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top