Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học! Em thấy đề vừa tầm, khá dễ và phù hợp với người ra đề.

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Em thấy đề vừa tầm, khá dễ và phù hợp với người ra đề.

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng còn nguyên!
Môn học duy nhất tôi được biết đề trước nhưng vẫn thi trượt… Đó là thể dục.

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng lành nguyên
Con người khi bị dồn ép vào đường cùng thì cái gì cũng có thể làm ra được. Ngoại trừ đề bài khó thì chịu.

Các em cố gắng lên nhé, câu nào dễ đừng làm sai, câu nào khó phải làm đúng thì 10đ trong tay ^^!

– Tình hình thi dạo này sao rồi?

– Một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nó kêu rằng: tách tách tách TẠCH TẠCH TẠCH :))

Nếu chép bài, em nắm chắc điểm 9. Nhưng kẻ sĩ có thể chết, chứ không thể chịu nhục!

Không biết font in trên đề là font gì mà đẹp quá, em mải ngồi ngắm mãi đến lúc thu bài mới chịu trả, tiếc ghê.

Bộ Giáo dục đã không tin tưởng em, nhưng Bộ Quốc Phòng chắc chắn sẽ không như vậy!

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Em thấy đề vừa tầm, khá dễ và phù hợp với người ra đề.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top