Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học! Đường lên đại học thì xa Đường ra ruộng lúa thì: A, đây rồi…

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Đường lên đại học thì xa

Đường ra ruộng lúa thì: A, đây rồi…

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng còn nguyên!
Môn học duy nhất tôi được biết đề trước nhưng vẫn thi trượt… Đó là thể dục.

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng lành nguyên
Con người khi bị dồn ép vào đường cùng thì cái gì cũng có thể làm ra được. Ngoại trừ đề bài khó thì chịu.

Các em cố gắng lên nhé, câu nào dễ đừng làm sai, câu nào khó phải làm đúng thì 10đ trong tay ^^!

Hạnh phúc là khi… đi thi

Giám thị nói: “Các em trao đổi bài nhỏ thôi!”

Thi cử, giống như chiến trường, một khi lên chiến trường, phải chuẩn bị sẵn tâm lý có thể hy sinh bất cứ lúc nào.

Phòng thi là nơi sinh viên nghĩ về cuộc đời và những lỗi lầm học tập mà mình đã gây ra.

Đọc xong đề thi, em mới biết khả năng của con người là có giới hạn.

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Đường lên đại học thì xa
Đường ra ruộng lúa thì: A, đây rồi…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top