Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học! Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn Nếu ta không giữ tấm lòng son Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn Lương tâm chai sạn chẳng lành nguyên

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng lành nguyên
Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn

Nếu ta không giữ tấm lòng son

Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn

Lương tâm chai sạn chẳng còn nguyên!
Môn học duy nhất tôi được biết đề trước nhưng vẫn thi trượt… Đó là thể dục.

Thu đi để lại lá vàng

Thi xong để lại muôn vàn con 0

Đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành

Riêng tôi chúc bạn đậu ngành dự thi.

Trước tao đi thi thắp hương xin ông bà phù hộ. Thế nào ông bà nghe nhầm thành phụ hồ 🙁

Con người khi bị dồn ép vào đường cùng thì cái gì cũng có thể làm ra được. Ngoại trừ đề bài khó thì chịu.

Các em cố gắng lên nhé, câu nào dễ đừng làm sai, câu nào khó phải làm đúng thì 10đ trong tay ^^!

– Tình hình thi dạo này sao rồi?

– Một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nó kêu rằng: tách tách tách TẠCH TẠCH TẠCH :))

Bài dễ thì làm sai, bài khó thì không làm được. Đấy hoàn toàn là năng lực của tôi.

Đề bài đều nằm gọn trong những phần…em chưa học!

Danh dự nhân phẩm sẽ hao mòn
Nếu ta không giữ tấm lòng son
Lật bùa, xem trộm, hỏi bài bạn
Lương tâm chai sạn chẳng lành nguyên

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top