Chi nhánh Bạn hỏi Admin trả lời Lợi nhỏ con Lợi tiểu cùng tác giả

Chi nhánh Bạn hỏi Admin trả lời

Lợi nhỏ con

Lợi tiểu

cùng tác giả

Thanh xuân như một tách trà

Sống mà cà khịa hẳn là rất vui.

Thành không nói dối

Thành thật

Bình nghịch đất

Bình địa

Minh ngắm trăng

Minh Nguyệt

Trinh chảy máu

Trinh tiết

Tâm có phép

Tâm thần

ĐẠT

Bánh Đạt – đánh bạc

Đạt mời – mạt đời

Đạt ben – đen bạc

Đạt bạm – đạm bạc

Đạt là – lạc đà – Đà Lạt

Đạt lề – lạc đề

Đạt nhạo – đạo nhạc

Đạt phền – phạt đền

Đạt quyện – quạt điện

Đạt thầu – thoạt đầu

Đạt bề – đề bạt

Đạt 09 – Đ.. ko chán

Đạt 1 lít – Đ… 1 lát

Đạt triệu phú – Đ… triệu phát

Đạt tao nhĩ – Đ… tao nhã

Đạt tung phịt – Đ… tung phát

Đạt em Phúc – Đ… em phát

Đạt xả lín – Đ… xả láng

Đạt mê min – Đ… mê man

This is Đạt – That is Đ…

Master Đạt – Mát tơ Đ…
Theo nghiên cứu của NASA bão bao giờ cũng có gió.

Sau lưng người đàn ông ở dơ là người đàn bà thờ ơ.

Thành không nói dối

Thành thật

Bình nghịch đất

Bình địa

Minh ngắm trăng

Minh Nguyệt

Tân cắn môi bạn gái

Tân hôn

Nguyệt điên nặng

Nguyệt điện (cung trăng)

Trinh chảy máu

Trinh tiết

Tâm có phép

Tâm thần

Huyền không làm được bài

Huyền bí

Mạnh chưa có bạn gái

Mạnh khỏe

Chi nhánh Bạn hỏi Admin trả lời

Lợi nhỏ con
Lợi tiểu

cùng tác giả

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top