Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách. Người ta giành tuổi xuân đi đó đi đây. Còn mình giành tuổi xuân để chinh phục chính mình.

Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách.

Người ta giành tuổi xuân đi đó đi đây. Còn mình giành tuổi xuân để chinh phục chính mình.

Con rắn lột da rất nhiều lần, sau bao lần lột da thì nó vẫn là con rắn. Hãy nhớ điều đó và cẩn thận với những người đang trở lại trong cuộc sống của bạn.

Một bước đi sai vạn lối tắc

Đạp đổ nguyên tắc vạn lối đi

Nếu bạn xây dựng đội quân 100 con sư tử được điều binh khiển tướng bởi một con chó, thì trong bất cứ cuộc chiến nào, những con sư tử sẽ chết như một con chó. Nhưng nếu bạn xây dựng đội quân 100 con chó và để sư tử dẫn đầu, tất cả những con chó sẽ chiến đấu như một con sư tử.

Đừng bao giờ dạy heo học hát, điều đó làm lãng phí thời gian của bạn và làm heo cũng bực mình!

Quá để ý đến cảm nhận của người khác là không tán đồng với chính bản thân.

Nếu bạn không mù, thì đừng quen biết tôi từ miệng người khác!!!

Bạn cảm thấy đạo đức là vì bạn chưa có cơ hội làm sai.

Đừng sống 1 năm tới tận 75 lần và gọi nó là cuộc đời.

Đừng lấy bí mật của tôi để cải thiện mối quan hệ của bạn với người khác.

Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách.

Người ta giành tuổi xuân đi đó đi đây. Còn mình giành tuổi xuân để chinh phục chính mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top