Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách. Người không vì mình trời chu đất diệt cùn

Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách.

Người không vì mình trời chu đất diệt

cùng tác giả

Biết sai sửa sai nhưng không bao giờ nhận mình sai.

Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia!

Tại sao lòng bàn chân trắng hơn mặt và tay?vì lòng bàn chân nó biết giấu mặt.


Kẻ nhận sai chẳng khác nào nói mình nhu nhược.

Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin

Thà ta phụ thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta

Những việc đại sự trong thiên hạ, về nhà hỏi vợ, vợ bảo sao, cứ làm ngược lại ắt thành công!

Con rắn lột da rất nhiều lần, sau bao lần lột da thì nó vẫn là con rắn. Hãy nhớ điều đó và cẩn thận với những người đang trở lại trong cuộc sống của bạn.

Một bước đi sai vạn lối tắc

Đạp đổ nguyên tắc vạn lối đi

Nếu bạn xây dựng đội quân 100 con sư tử được điều binh khiển tướng bởi một con chó, thì trong bất cứ cuộc chiến nào, những con sư tử sẽ chết như một con chó. Nhưng nếu bạn xây dựng đội quân 100 con chó và để sư tử dẫn đầu, tất cả những con chó sẽ chiến đấu như một con sư tử.

Đừng bao giờ dạy heo học hát, điều đó làm lãng phí thời gian của bạn và làm heo cũng bực mình!

Quá để ý đến cảm nhận của người khác là không tán đồng với chính bản thân.

Bạn cảm thấy đạo đức là vì bạn chưa có cơ hội làm sai.

Đừng bao giờ đi lừa dối người khác. Bởi vì những người mà bạn lừa được đều là những người tin tưởng bạn.

Thời trang có thể mua. Phong cách phải sở hữu.

Thà là số không hoàn toàn còn hơn là một số âm.

Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách.

Người không vì mình trời chu đất diệt
cùn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top