Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách. Người giơ tay về phía bạn chưa chắc đã thực lòng muốn cứu bạn.

Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách.

Người giơ tay về phía bạn chưa chắc đã thực lòng muốn cứu bạn.

Con rắn lột da rất nhiều lần, sau bao lần lột da thì nó vẫn là con rắn. Hãy nhớ điều đó và cẩn thận với những người đang trở lại trong cuộc sống của bạn.

Một bước đi sai vạn lối tắc

Đạp đổ nguyên tắc vạn lối đi

Nếu bạn xây dựng đội quân 100 con sư tử được điều binh khiển tướng bởi một con chó, thì trong bất cứ cuộc chiến nào, những con sư tử sẽ chết như một con chó. Nhưng nếu bạn xây dựng đội quân 100 con chó và để sư tử dẫn đầu, tất cả những con chó sẽ chiến đấu như một con sư tử.

Đừng bao giờ dạy heo học hát, điều đó làm lãng phí thời gian của bạn và làm heo cũng bực mình!

Quá để ý đến cảm nhận của người khác là không tán đồng với chính bản thân.

Bạn cảm thấy đạo đức là vì bạn chưa có cơ hội làm sai.

Phải hiểu ai cũng là con ếch. Chỉ khác nhau cái giếng mà thôi.

Muốn thân ai đó, phải có lúc cùng hư hỏng với người ta.

Nếu không làm cho mẹ chồng yêu, hãy nhanh chóng làm cho mẹ chồng sợ. Đừng cố hòa hợp vô ích.

Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách.

Người giơ tay về phía bạn chưa chắc đã thực lòng muốn cứu bạn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top