Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách. Đừng kể những mơ ước nhỏ bé của mình cho bất cứ ai, vì thế nào cũng có ngày bị lôi ra giễu cợt.

Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách.

Đừng kể những mơ ước nhỏ bé của mình cho bất cứ ai, vì thế nào cũng có ngày bị lôi ra giễu cợt.

Con rắn lột da rất nhiều lần, sau bao lần lột da thì nó vẫn là con rắn. Hãy nhớ điều đó và cẩn thận với những người đang trở lại trong cuộc sống của bạn.

Một bước đi sai vạn lối tắc

Đạp đổ nguyên tắc vạn lối đi

Nếu bạn xây dựng đội quân 100 con sư tử được điều binh khiển tướng bởi một con chó, thì trong bất cứ cuộc chiến nào, những con sư tử sẽ chết như một con chó. Nhưng nếu bạn xây dựng đội quân 100 con chó và để sư tử dẫn đầu, tất cả những con chó sẽ chiến đấu như một con sư tử.

Đừng bao giờ dạy heo học hát, điều đó làm lãng phí thời gian của bạn và làm heo cũng bực mình!

Quá để ý đến cảm nhận của người khác là không tán đồng với chính bản thân.

Chỉ làm quen với các cô gái không có anh trai nếu mình là đàn ông.

Đừng khi nào tham dự một bàn tiệc khi chưa biết rõ ai là kẻ trả tiền.

Đừng là người đầu tiên cũng đừng là người cuối cùng.

Đừng sợ kẻ thông minh. Hãy sợ kẻ ngốc tưởng mình thông minh.

Cái gì mình ngu, hãy cố gắng biến nó thành phong cách.

Đừng kể những mơ ước nhỏ bé của mình cho bất cứ ai, vì thế nào cũng có ngày bị lôi ra giễu cợt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top