Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé Yêu nhau 100 ngày ko thấy ý kiến gì, yêu nhau 999 ngày cũng chẳng ý kiến chi, yêu nhau 1024 ngày, anh ta hồ hởi bảo:” Mình bên nhau đc 1 Gb rồi đó.”

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé <3

Yêu nhau 100 ngày ko thấy ý kiến gì, yêu nhau 999 ngày cũng chẳng ý kiến chi, yêu nhau 1024 ngày, anh ta hồ hởi bảo:” Mình bên nhau đc 1 Gb rồi đó.”

Anh sẽ biến cái phần mềm đó thành phần cứng vì em.

– Tại sao bạn thường cáu gắt?

– Vì debug

– Vậy bạn đối mặt với sự cáu gắt đó như thế nào?

– Tiếp tục debug
Khi bạn chết, bạn không nhận thức được điều đó mà chỉ có những người xung quanh bạn biết. Khi bạn code ngu cũng vậy.

Một lập trình viên trước khi đi ngủ chuẩn bị 2 cái ly:

– Một ly có nước để phòng nếu đêm muốn uống nước.

– Một ly không có nước để dùng trong trường hợp không muốn uống.


Cãi nhau với phụ nữ cũng như đọc Software License Agreement. Đọc đến trang cuối vẫn không hiểu gì nhưng vẫn phải phớt lờ click vào “Tôi đồng ý”.

Project Manager – người luôn cho rằng 9 người phụ nữ có thể tạo ra 1 đứa bé trong vòng 1 tháng thay vì…

Khi IT tỏ tình:

while(true){

I.love(you)

}
Khi IT lập trình = Google & Stackoverflow, Github,… & Ctrl+C & Ctrl+V

Ước mong của tui là có 1 nơi nào đó có thể thực hiện câu SQL này của tôi:

SELECT Name, Phone, Address FROM World.Girls WHERE age>18 and age
<28 and no_BF='true'

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé

Yêu nhau 100 ngày ko thấy ý kiến gì, yêu nhau 999 ngày cũng chẳng ý kiến chi, yêu nhau 1024 ngày, anh ta hồ hởi bảo:” Mình bên nhau đc 1 Gb rồi đó.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top