Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé Người bình thường dùng đồng hồ để báo thức. Lập trình viên dùng đồng hồ để báo giờ ngủ.

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé <3

Người bình thường dùng đồng hồ để báo thức.

Lập trình viên dùng đồng hồ để báo giờ ngủ.

Anh sẽ biến cái phần mềm đó thành phần cứng vì em.

– Tại sao bạn thường cáu gắt?

– Vì debug

– Vậy bạn đối mặt với sự cáu gắt đó như thế nào?

– Tiếp tục debug
Khi bạn chết, bạn không nhận thức được điều đó mà chỉ có những người xung quanh bạn biết. Khi bạn code ngu cũng vậy.

Một lập trình viên trước khi đi ngủ chuẩn bị 2 cái ly:

– Một ly có nước để phòng nếu đêm muốn uống nước.

– Một ly không có nước để dùng trong trường hợp không muốn uống.


Cãi nhau với phụ nữ cũng như đọc Software License Agreement. Đọc đến trang cuối vẫn không hiểu gì nhưng vẫn phải phớt lờ click vào “Tôi đồng ý”.

Khi IT tỏ tình:

while(true){

I.love(you)

}
Khi IT lập trình = Google & Stackoverflow, Github,… & Ctrl+C & Ctrl+V

Khi dân IT đi taxi:

Tài xế: Anh đi tới địa chỉ nào anh?

IT boy: 127.0.0.1


Dân IT có thể dễ dàng thức tới 5 giờ sáng.

Nhưng rất khó thức dậy lúc 5 giờ sáng.

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé

Người bình thường dùng đồng hồ để báo thức.
Lập trình viên dùng đồng hồ để báo giờ ngủ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top