Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé Nếu IE đã dám yêu cầu bạn đặt nó làm trình duyệt mặc định Thì bạn chẳng có lý do gì mà không dũng cảm mở lời với cô gái mình thích.

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé <3

Nếu IE đã dám yêu cầu bạn đặt nó làm trình duyệt mặc định

Thì bạn chẳng có lý do gì mà không dũng cảm mở lời với cô gái mình thích.

Anh sẽ biến cái phần mềm đó thành phần cứng vì em.

– Tại sao bạn thường cáu gắt?

– Vì debug

– Vậy bạn đối mặt với sự cáu gắt đó như thế nào?

– Tiếp tục debug
Khi bạn chết, bạn không nhận thức được điều đó mà chỉ có những người xung quanh bạn biết. Khi bạn code ngu cũng vậy.

Một lập trình viên trước khi đi ngủ chuẩn bị 2 cái ly:

– Một ly có nước để phòng nếu đêm muốn uống nước.

– Một ly không có nước để dùng trong trường hợp không muốn uống.


Cãi nhau với phụ nữ cũng như đọc Software License Agreement. Đọc đến trang cuối vẫn không hiểu gì nhưng vẫn phải phớt lờ click vào “Tôi đồng ý”.

Project Manager – người luôn cho rằng 9 người phụ nữ có thể tạo ra 1 đứa bé trong vòng 1 tháng thay vì…

Khi IT tỏ tình:

while(true){

I.love(you)

}
Khi IT lập trình = Google & Stackoverflow, Github,… & Ctrl+C & Ctrl+V

Ước mong của tui là có 1 nơi nào đó có thể thực hiện câu SQL này của tôi:

SELECT Name, Phone, Address FROM World.Girls WHERE age>18 and age
<28 and no_BF='true'

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé

Nếu IE đã dám yêu cầu bạn đặt nó làm trình duyệt mặc định
Thì bạn chẳng có lý do gì mà không dũng cảm mở lời với cô gái mình thích.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top