Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé Nếu debug là quá trình loại bỏ bug trong phần mềm, thì code chính là quá trình gây ra bug.

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé <3

Nếu debug là quá trình loại bỏ bug trong phần mềm, thì code chính là quá trình gây ra bug.

Anh sẽ biến cái phần mềm đó thành phần cứng vì em.

– Tại sao bạn thường cáu gắt?

– Vì debug

– Vậy bạn đối mặt với sự cáu gắt đó như thế nào?

– Tiếp tục debug
Khi bạn chết, bạn không nhận thức được điều đó mà chỉ có những người xung quanh bạn biết. Khi bạn code ngu cũng vậy.

Một lập trình viên trước khi đi ngủ chuẩn bị 2 cái ly:

– Một ly có nước để phòng nếu đêm muốn uống nước.

– Một ly không có nước để dùng trong trường hợp không muốn uống.


Cãi nhau với phụ nữ cũng như đọc Software License Agreement. Đọc đến trang cuối vẫn không hiểu gì nhưng vẫn phải phớt lờ click vào “Tôi đồng ý”.

Mới tìm được công việc đòi hỏi trên 8 năm kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ Swift… và Swift là ngôn ngữ vừa mới ra đời cách đây 3 năm.

Không phải tôi không muốn giao lưu, chỉ vì giao diện của tôi thực sự chưa được thân thiện.

– Muốn theo nghề lập trình thì có cần IQ cao không?

– Mấy thằng không sẽ nó có, mấy thằng có sẽ nói không.

Khi IT tỏ tình:

while(true){

I.love(you)

}
Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé

Nếu debug là quá trình loại bỏ bug trong phần mềm, thì code chính là quá trình gây ra bug.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top