Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé Máy tính là 1 cỗ máy ngu ngốc, có thể làm được những điều vô cùng thông minh. Lập trình viên là những người thông minh, có thể làm những việc vô cùng ngu ngốc

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé <3

Máy tính là 1 cỗ máy ngu ngốc, có thể làm được những điều vô cùng thông minh.

Lập trình viên là những người thông minh, có thể làm những việc vô cùng ngu ngốc

Anh sẽ biến cái phần mềm đó thành phần cứng vì em.

– Tại sao bạn thường cáu gắt?

– Vì debug

– Vậy bạn đối mặt với sự cáu gắt đó như thế nào?

– Tiếp tục debug
Khi bạn chết, bạn không nhận thức được điều đó mà chỉ có những người xung quanh bạn biết. Khi bạn code ngu cũng vậy.

Một lập trình viên trước khi đi ngủ chuẩn bị 2 cái ly:

– Một ly có nước để phòng nếu đêm muốn uống nước.

– Một ly không có nước để dùng trong trường hợp không muốn uống.


Cãi nhau với phụ nữ cũng như đọc Software License Agreement. Đọc đến trang cuối vẫn không hiểu gì nhưng vẫn phải phớt lờ click vào “Tôi đồng ý”.

Khi IT tỏ tình:

while(true){

I.love(you)

}
Debug là việc khó gấp đôi code. Nếu viết code thông minh quá mức, bạn sẽ không đủ thông minh để debug nó.

Công việc của lập trình viên không phải là ngồi 8 tiếng 1 ngày để gõ code.

Công việc của lập trình viên là thay đổi thế giới, làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn

Fix bug là chuyện dễ. Tìm đoạn code gây ra bug để fix mới là chuyện khó

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé

Máy tính là 1 cỗ máy ngu ngốc, có thể làm được những điều vô cùng thông minh.
Lập trình viên là những người thông minh, có thể làm những việc vô cùng ngu ngốc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top