Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé Lúc mới quen nhau chúng ta là Win10 Hơn một tháng thì còn Win8 Vài tháng nữa là Win VistaStater Tới lúc cạn tình thì là Windowns XP Table PC Edition Không nhìn mặt nhau nửa l

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé <3

Lúc mới quen nhau chúng ta là Win10

Hơn một tháng thì còn Win8

Vài tháng nữa là Win VistaStater

Tới lúc cạn tình thì là Windowns XP Table PC Edition

Không nhìn mặt nhau nửa là loại Win cổ nhất… Windowns XP Media Center Edition.


Anh sẽ biến cái phần mềm đó thành phần cứng vì em.

– Tại sao bạn thường cáu gắt?

– Vì debug

– Vậy bạn đối mặt với sự cáu gắt đó như thế nào?

– Tiếp tục debug
Khi bạn chết, bạn không nhận thức được điều đó mà chỉ có những người xung quanh bạn biết. Khi bạn code ngu cũng vậy.

Một lập trình viên trước khi đi ngủ chuẩn bị 2 cái ly:

– Một ly có nước để phòng nếu đêm muốn uống nước.

– Một ly không có nước để dùng trong trường hợp không muốn uống.


Cãi nhau với phụ nữ cũng như đọc Software License Agreement. Đọc đến trang cuối vẫn không hiểu gì nhưng vẫn phải phớt lờ click vào “Tôi đồng ý”.

Project Manager – người luôn cho rằng 9 người phụ nữ có thể tạo ra 1 đứa bé trong vòng 1 tháng thay vì…

Khi IT tỏ tình:

while(true){

I.love(you)

}
Khi IT lập trình = Google & Stackoverflow, Github,… & Ctrl+C & Ctrl+V

Ước mong của tui là có 1 nơi nào đó có thể thực hiện câu SQL này của tôi:

SELECT Name, Phone, Address FROM World.Girls WHERE age>18 and age
<28 and no_BF='true'

Anh học CNTT hả, cài win dùm em nhé

Lúc mới quen nhau chúng ta là Win10
Hơn một tháng thì còn Win8
Vài tháng nữa là Win VistaStater
Tới lúc cạn tình thì là Windowns XP Table PC Edition
Không nhìn mặt nhau nửa l

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top