Yêu là khổ … là lệ đổ trong tim Con mèo mà trèo cây cau Thấy bồ trêu gái lòng đau vãi l**

Yêu là khổ … là lệ đổ trong tim

Con mèo mà trèo cây cau

Thấy bồ trêu gái lòng đau vãi l**

Gọi em là Đức năm 1940..

Vì em đã thua trong cuộc chiến tranh giành lấy anh!

Chai dầu gội đầu ghi “phục hồi hư tổn từ sâu bên trong” và tôi xài hết hai chai rồi nhưng vẫn nhớ em.

Dịch bệnh ở khắp mọi nơi

Cớ sao anh lại đánh rơi em này?

Định nắm tay người đi qua hết giông bão cuộc đời

Có ai ngờ chưa đến nửa đường đã hết hơi…

Yêu em chưa kịp tỏ lòng

Ai ngờ em đã cưới chồng tháng sau

Cafe đắng bỏ đường thì ngọt.

Tình đắng rồi bỏ cuộc là xong.

Yêu em từ thuở tắm sông

Mà nay em đã một chồng tám con

Người nói mưa rơi, mưa chẳng còn

Người hứa chung thủy thề sắc son

Công danh chữ hiếu vẫn chưa trọn

Quay đi ngoảnh lại… nàng hai con
Bỉ ngạn rực rỡ bay trong gió

Hoa đỏ không lá buồn bi thương

Yêu là khổ … là lệ đổ trong tim

Con mèo mà trèo cây cau
Thấy bồ trêu gái lòng đau vãi l** Lệ rơi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top