Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Ngày xưa bụng phệ làm quan Ngày nay bụng phệ không sơ gan cũng tiểu đường.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Ngày xưa bụng phệ làm quan

Ngày nay bụng phệ không sơ gan cũng tiểu đường.

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Yêu nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua

Về nhà thưa mẹ thưa cha

Bồ con có chữa đã ba tháng rồi
Mệt mỏi vì học giỏi.

Đau đầu vì nhà giàu

Gió mùa thu anh ru em ngủ

Em ngủ rồi… anh cạy tủ anh đi!

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Ngày xưa bụng phệ làm quan
Ngày nay bụng phệ không sơ gan cũng tiểu đường. Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top