Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Muốn chống tham nhũng thành công Nên phải gắn “chíp” mấy ông có quyền.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Muốn chống tham nhũng thành công

Nên phải gắn “chíp” mấy ông có quyền.

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Yêu nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua

Về nhà thưa mẹ thưa cha

Bồ con có chữa đã ba tháng rồi
Một lòng chẳng quản mấy công

Quan không tham nhũng thì không có giàu

Dạy người ông nói rõ hay

Khi làm ông lại làm ngay điều xàm

Sinh ra vốn đã hiền lành

Dòng đời xô đẩy hóa thành cave

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Muốn chống tham nhũng thành công
Nên phải gắn “chíp” mấy ông có quyền. Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top