Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Một người làm chẳng nên non Ba người chụm lại..làm chi vậy trời

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Một người làm chẳng nên non

Ba người chụm lại..làm chi vậy trời

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Gió mùa thu anh ru em ngủ

Em ngủ rồi… anh cạy tủ anh đi!

Được voi đòi…Hai Bà Tưng

Tiên học lễ hậu học…ăn

Có chí thì…ghê

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Một người làm chẳng nên non
Ba người chụm lại..làm chi vậy trời Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top