Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Không mày đố thầy dạy ai

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Không mày đố thầy dạy ai

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Anh đi anh nhớ quê nhà,

Nhớ canh rau muống, nhớ cà… khịa thì nó vui

Làm sư lại thích bướm ong

Buôn ke bán cỏ lại mong anh hùng

Được voi đòi…Hai Bà Tưng

Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Không mày đố thầy dạy ai Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top