Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Không đẹp thì phải độc, không hay thì phải hiếm.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Không đẹp thì phải độc, không hay thì phải hiếm.

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Yêu nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua

Về nhà thưa mẹ thưa cha

Bồ con có chữa đã ba tháng rồi
Mệt mỏi vì học giỏi.

Đau đầu vì nhà giàu

Ngang trái vì xinh gái

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Không đẹp thì phải độc, không hay thì phải hiếm. Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top