Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Hơn nhau vì áo vì quần Chứ đem lột trần ai cũng như ai.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Hơn nhau vì áo vì quần

Chứ đem lột trần ai cũng như ai.

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Gió đưa vật giá về trời

Bỏ lương ở lại chịu đời đắng cay.

Ta về ta tắm ao ta

Chứ qua ao bạn đường xa quá chừng.

Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ sương mù.

Sân si ăn mòn nhân cách

Thất hứa bán rẻ niềm tin.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Hơn nhau vì áo vì quần
Chứ đem lột trần ai cũng như ai. Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top