Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Gọt xoài đừng để xoài thâm Thôi thì đừng gọt khỏi thâm trái xoài

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Gọt xoài đừng để xoài thâm

Thôi thì đừng gọt khỏi thâm trái xoài

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Yêu nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua

Về nhà thưa mẹ thưa cha

Bồ con có chữa đã ba tháng rồi
Con ơi nhớ lấy lời cha

Một năm ăn trộm bằng ba năm làm

Văn hay chữ tốt không bằng học dốt lắm tiền

Góp gió thành bão, góp gạo thành cơm

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Gọt xoài đừng để xoài thâm
Thôi thì đừng gọt khỏi thâm trái xoài Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top