Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Gió đưa vật giá về trời Bỏ lương ở lại chịu đời đắng cay.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Gió đưa vật giá về trời

Bỏ lương ở lại chịu đời đắng cay.

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Ta về ta tắm ao ta

Chứ qua ao bạn đường xa quá chừng.

Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ sương mù.

Sân si ăn mòn nhân cách

Thất hứa bán rẻ niềm tin.

Yêu nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua

Về nhà thưa mẹ thưa cha

Bồ con có chữa đã ba tháng rồi
Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Gió đưa vật giá về trời
Bỏ lương ở lại chịu đời đắng cay. Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top